Tervetuloa kotisivuilleni!

Tarjoan laadukasta ja ammattitaitoista psykoterapiaa Oulussa.

Psykoterapia on mielenterveyden häiriöiden psykologinen hoitomuoto. Erilaiset psyykkiseen vointiin liittyvät ongelmat ovat varsin yleisiä ja psykoterapiaan hakeutuu hyvin erilaisia ihmisiä monenlaisten syiden vuoksi. Joskus kyseessä voi olla tavanomaista kuormittavampi ja stressaavampi elämäntilanne, johon ihminen toivoo tukea ja selviytymiskeinoja. Toisaalta joskus esimerkiksi ihmissuhteisiin, ahdistuneisuuteen tai matalaan mielialaan liittyvät haasteet ovat voineet jatkua jo pitkään. Pitkittyessään oireet alkavat helposti kuormittaa opiskelu- ja työkykyä sekä vähentää tyytyväisyyttä omaan elämään.

Osa ihmisistä saattaa kokea ulkopuoliseen apuun turvautumisen kiusallisena tai nolona, minkä vuoksi terapiaan hakeutuminen voi viivästyä. Mielenterveyden ongelmia ei kuitenkaan tarvitse hävetä eikä hoitoon hakeutumista pelätä. Psykoterapian aloittaminen hankalassa elämäntilanteessa kertoo pikemminkin taidokkaasta toiminnasta, jonka avulla ihminen pyrkii parantamaan omaa elämänlaatuaan. Psykoterapiassa tavoitteena on luoda ihmiselle keinoja käsitellä omia ajatuksiaan ja tunteitaan, kehittää uusia ongelmanratkaisutaitoja sekä lisätä tietoisuutta omasta toiminnastaan. Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Ongelman luonteesta riippuen terapia voi kestää 2-3 kuukauden hoitojaksosta aina kolmeen vuoteen saakka. Psykoterapeuttina voi toimia ainoastaan psykoterapiakoulutuksen saanut henkilö, jolla on oikeus käyttää kyseistä ammattinimikettä.

Psykologi & psykoterapeutti

Olen oululainen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian ylemmän erityistason (YET) psykoterapeutti (Valvira, Kela). Minulla on vuosien kokemus psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaiden terapeuttisesta hoidosta ja psykologisesta arvioinnista. Olen työskennellyt laaja-alaisesti erilaisten mielenterveyden häiriöiden ja psyykkisten ongelmien parissa, niin aikuisten kuin nuortenkin kanssa. Teen työn ohella myös psykologian tohtoriopintoja Jyväskylän yliopistoon tutkien väitöskirjassani masennukseen liittyvää tiedonkäsittelyä ja kognitiivisia vinoumia erilaisiin tunneärsykkeisiin kohdistuen.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Terapiasuuntaukseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Sille on ominaista aktiivinen ja tavoitteellinen työskentelytapa sekä tieteelliseen tutkimusnäyttöön pohjautuvien hoitomenetelmien käyttö. Kognitiivinen käyttäytymisterapia onkin erinomainen valinta psykoterapiamuodoksi, sillä se on yksi tutkituimmista terapiasuuntauksista ja soveltuu hyvin monipuolisesti erilaisten psykologisten ongelmien ja mielenterveyden häiriöiden hoitoon.

Perinteisten kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmien lisäksi hyödynnän hoidossa myös dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT) sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuvia menetelmiä.

Työskentelytapani

Psykoterapiassa pidän erityisen tärkeänä avoimen, tasavertaisen ja luottamuksellisen suhteen rakentamista asiakkaan kanssa. Kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä vaikeidenkin asioiden käsitteleminen on mahdollista. Terapiatyöskentely on luonteeltaan aktiivista, suunnitelmallista ja tavoitteellista, mutta samalla työskentely etenee asteittain ja kullekin asiakkaalle soveltuvassa tahdissa. Hoitosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ja tehdään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Toiminnallisen ja erilaisia harjoituksia sisällään pitävän lähestymistavan avulla voit oppia askel askeleelta säätelemään paremmin stressitasoasi ja tunteitasi. Samalla opit uusia toiminta- ja ajattelutapoja sekä toimivampia ongelmanratkaisukeinoja. Edistymisen kannalta on olennaista, että muutokset kytkeytyvät arkielämän tilanteisiin ja toimintapahoihin, eivätkä rajaudu vain terapiatapaamisella käytävään keskusteluun ongelmien luonteesta. Myös hoidon edistymisen järjestelmällinen seuraaminen on tärkeää, sillä sen avulla voimme arvioida hoidon tuloksellisuutta ja tarvittaessa mukauttaa tehtyä suunnitelmaa aina paremmin sinun tarpeitasi vastaavaksi.

Ota rohkeasti yhteyttä niin arvioidaan yhdessä tilannettasi.